Taloustutkimus Oy

Tietokantamme mukaan olette jo vastannut tähän kyselyyn.

Tutkimuksen tulokset julkistetaan helmikuussa 2021. Voitte tutustua niihin mm. Suomen Yrittäjien, Työ- ja elinkeinomisteriön sekä Finnvera Oyj:n kotisivuilla.
yrittajat.fi/tutkimukset


Lisätietoja ja yhteydenotot:
Taloustutkimus Oy
Lemuntie 9
00510 Helsinki

010 7585 11
www.taloustutkimus.fi
tutkimus@taloustutkimus.fi